Máy Xay Cafe SIRMAN MC F-MPFHp 3 - QUẦY BAR CAFE - QUẦY PHA CHẾ TRÀ SỮA INOX
092.884.3838
Chat: